Αριθμός Προϊόντων Για Φωτογράφιση Τιμή Άνα Φωτογραφία
1 έως 20 € 3.00
21 έως 40 € 2.90
41 έως 60 € 2.80
61 έως 80 € 2.70
81 έως 100 € 2.60
Αριθμός Προϊόντων Για Video Τιμή Άνα Video
1 έως 20 € 5.00